Aktuální informace

Svozy tuhého komunálního odpadu o Velikonocích

O Velikonocích popeláři nepojedou. Místo Velikonočního pondělí 18. 4. budou Sedlčanské technické služby s.r.o. odpad svážet již v pátek 15. 4. To se týká obcí Jesenice, Kňovice, Křepenice, Nalžovice, Příčovy a Vysokého Chlumce.

Pondělím 11. dubna zároveň začínají letní svozy TKO v obcích. Harmonogram svozů TKO lze najít na vývěsních deskách obecních úřadů, na webu některých obcí nebo na webu Sedlčanských technických služeb, s.r.o. Většina obcí má svoz TKO v letním období po 14 dnech. K obcím, které mají svoz TKO 1x za 14 dní celoročně (Kosova Hora, Příčovy) v letošním roce přibyly ještě další obce. A to Nedrahovice a Počepice. Nedrahovice tak mají vývozy TKO celoročně pouze v sudé čtvrtky a Počepice v sudé úterý. Svoz Prosenické Lhoty a Štětkovic na léto zůstává ve středu. A to pouze v sudé středy.

Nakládání s použitými rouškami - odpad

Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami.

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.

Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19:

  1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
  4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Nakládání s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19:

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci.

Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob popř. místo, kam takový odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i s ohledem na ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností bezpečného odstraňování odpadu.

Děkujeme za Vaši ohleduplnost.