Aktuální informace

Dočasná změna svozu bioodpadů

Svoz bioodpadů z nádob v Sedlčanech probíhá od 1.12.2017 do 31.3.2018 pouze v liché týdny. Tedy v liché úterý a středu.

Od 16.1. do konce února dochází ještě k další úpravě. Svoz bude probíhat stále v liché týdny, ale celé město bude svezeno během úterý. K této úpravě dochází v důsledku zefektivnění svozu přes zimní období, kdy je zeleného odpadu minimum. Od začátku až do konce března bude svoz bioodpadů probíhat zase každé liché úterý a středu.

A od 1. dubna začne opět letní svoz bioodpadů. Tedy svoz každé úterý a středu.