Aktuální informace

28. 9. a 28. 10. budou provozy STS, s.r.o. uzavřené
1. 10. začíná zimní provozní doba

O státních svátcích 28. září a 28. října budou provozy Sedlčanských technických služeb, s.r.o. uzavřené

V úterý 28. září budou probíhat svozy komunálního odpadu a bioodpadu jako v běžný pracovní den. Překládací stanice odpadů v Kosově Hoře, Kompostárna Kosova Hora a Sběrný dvůr v Sedlčanech zůstanou 28. září uzavřené. Od 1. 10. 2021 budou Překládací stanice odpadů a Kompostárna Kosova Hora otevřené dle zimní provozní doby. Bude tedy otevřeno pouze ve všední dny a v sobotu bude zavřeno. Zahájení sobotního provozu předpokládáme opět v dubnu 2022.

Ve čtvrtek 28. října budou probíhat normální svozy komunálního odpadu v Sedlčanech, Nedrahovicích a Nechvalicích. Zároveň v tento den zůstanou uzavřené Překládací stanice odpadů v Kosově Hoře, Kompostárna Kosova Hora a Sběrný dvůr v Sedlčanech. Jinak platí běžná pracovní doba, kterou můžete najít na www.ts.sedlcany.cz.

Nakládání s použitými rouškami - odpad

Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami.

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.

Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19:

  1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
  4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Nakládání s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19:

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci.

Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob popř. místo, kam takový odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i s ohledem na ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností bezpečného odstraňování odpadu.

Děkujeme za Vaši ohleduplnost.