Aktuální informace

Svozy TKO o Vánocích

V pondělí 26.12.2022 popeláři nepojedou. Svoz TKO v obcích bude z tohoto dne přesunut na pátek 23.12.2022.

To se bude týkat Vysokého Chlumce, Jesenice, Příčov, Kňovic, Křepenic, Osečan, Radíče a Nalžovic.

Změna provozní doby o Vánocích

Vánoční otevírací doba pro Sběrný dvůr Sedlčany a Překládací stanici odpadů Kosova Hora

Překládací stanice odpadů v Kosově Hoře i Sběrný dvůr v Sedlčanech budou mít o svátcích upravenou provozní dobu.

Překládací stanice přes zimu funguje pouze ve všední dny. Sobotní provoz zahájí až v dubnu 2023. Obě zařízení budou uzavřené v sobotu 24.12., v pondělí 26.12. a v sobotu 31.12.2022. Ve středu 28.12.2022 bude otevírací doba zkrácena do 14.45.

V ostatní dny platí běžná pracovní doba.

Sběrný dvůr Sedlčany

 Provozní doba o Vánocích 
Pondělí    19. 12.    8:00 - 11:15  a  12:00 - 16:45
Úterý 20. 12. 7:00 - 11:15  a  12:00 - 14:45
Středa 21. 12. 7:00 - 11:15  a  12:00 - 16:45
Čtvrtek 22. 12. 7:00 - 11:15  a  12:00 - 14:45
Pátek 23. 12. 7:00 - 11:15  a  12:00 - 14:45
Sobota 24. 12. ZAVŘENO
 
Pondělí   26. 12. ZAVŘENO
Úterý 27. 12. 7:00 - 11:15  a  12:00 - 14:45
Středa 28. 12. 7:00 - 11:15  a  12:00 - 14:45
Čtvrtek 29. 12. 7:00 - 11:15  a  12:00 - 14:45
Pátek 30. 12. 7:00 - 11:15  a  12:00 - 14:45
Sobota 31. 12. ZAVŘENO

Překládací stanice Kosova Hora

 Provozní doba o Vánocích 
Pondělí    19. 12.    6:30 - 10:00  a  10:45 - 16:30
Úterý 20. 12. 6:30 - 10:00  a  10:45 - 15:00
Středa 21. 12. 6:30 - 10:00  a  10:45 - 16:30
Čtvrtek 22. 12. 6:30 - 10:00  a  10:45 - 15:00
Pátek 23. 12. 6:30 - 10:00  a  10:45 - 15:00
Sobota 24. 12. ZAVŘENO
 
Pondělí   26. 12. ZAVŘENO
Úterý 27. 12. 6:30 - 10:00  a  10:45 - 15:00
Středa 28. 12. 6:30 - 10:00  a  10:45 - 14:45
Čtvrtek 29. 12. 6:30 - 10:00  a  10:45 - 15:00
Pátek 30. 12. 6:30 - 10:00  a  10:45 - 15:00
Sobota 31. 12. ZAVŘENO

Nakládání s použitými rouškami - odpad

Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami.

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.

Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19:

  1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
  4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Nakládání s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19:

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci.

Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob popř. místo, kam takový odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i s ohledem na ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností bezpečného odstraňování odpadu.

Děkujeme za Vaši ohleduplnost.