Svoz bioodpadů

Do nádoby
PATŘÍ
Do nádoby
NEPATŘÍ
Zbytky ovoce a zeleniny
Listy a nať zeleniny
Kuchyňský odpad
Pytlíky od čaje, lógr
Odpad z domácí zeleně
Zbytky pečiva o obilovin
Piliny a hobliny
Slabé nebo drcené větve
Listí a tráva
Komunální odpad
Stavební odpad, kameny
Nebezpečný odpad
Živočisné odpady!!!
Maso, kůže, kosti
Uhynulá zvířata
Exkrementy zvířat
Papír, sklo, plasty
Textil, kovy

Harmonogram svozu bioodpadů

V letní sezóně nově svoz od 1.4.2018 do 30.11.2018 každé úterý a středu, v zimní sezóně jednou za dva týdny. Nádoby musí být na ulici připraveny nejdéle v 6h ráno v den svozu! Ideálně večer před svozem.

Bioodpad – seznam ulic svážených v úterý
Bioodpad – seznam ulic svážených ve středu

Svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu v roce 2018:

Datum Týden Svoz Váha svezeného bioodpadu (tuny)
Zimní sezóna: Vývoz úterý + středa 1x za 14 dní v liché týdny
2.1. + 3.1. Lichý ano
Zimní sezóna: Vývoz pouze úterý 1x za 14 dní v liché týdny
9.1. Sudý nesváží se
16.1. Lichý ano
23.1. Sudý nesváží se
30.1. Lichý ano
6.2. Sudý nesváží se
13.2. Lichý ano
20.2. Sudý nesváží se
27.2. Lichý ano
Zimní sezóna: Vývoz úterý + středa 1x za 14 dní v liché týdny
6.3. + 7.3. Sudý nesváží se
13.3. + 14.3. Lichý ano
20.3. + 21.3. Sudý nesváží se
27.3. + 28.3. Lichý ano
Letní sezóna: Vývoz každý týden úterý + středa
3.4. + 4.4. Sudý ano
10.4. + 11.4. Lichý ano
17.4. + 18.4. Sudý ano
24.4. + 25.4. Lichý ano
2.5. Sudý celé město
ve středu
9.5. Lichý celé město
ve středu
15.5. + 16.5. Sudý ano
22.5. + 23.5. Lichý ano
29.5. + 30.5. Sudý ano
5.6. + 6.6. Lichý ano
12.6. + 13.6. Sudý ano
19.6. + 20.6. Lichý ano
26.6. + 27.6. Sudý ano
3.7. + 4.7. Lichý ano
10.7. + 11.7. Sudý ano
17.7. + 18.7. Lichý ano
24.7. + 25.7. Sudý ano
31.7. + 1.8. Lichý ano
7.8. + 8.8. Sudý ano
14.8. + 15.8. Lichý ano
21.8. + 22.8. Sudý ano
28.8. + 29.8. Lichý ano
4.9. + 5.9. Sudý ano
11.9. + 12.9. Lichý ano
18.9. + 19.9. Sudý ano
25.9. + 26.9. Lichý ano
2.10. + 3.10. Sudý ano
9.10. + 10.10. Lichý ano
16.10. + 17.10. Sudý ano
23.10. + 24.10. Lichý ano
30.10. + 31.10. Sudý ano
6.11. + 7.11. Lichý ano
13.11. + 14.11. Sudý ano
20.11. + 21.11. Lichý ano
27.11. + 28.11. Sudý ano
Zimní sezóna: Vývoz úterý + středa 1x za 14 dní v liché týdny
4.12. + 5.12. Lichý ano
11.12. + 12.12. Sudý nesváží se
18.12. + 19 .12. Lichý ano
25.12. + 26.12. Sudý nesváží se

Zobrazit archiv