Svoz a ukládání TKO

Sedlčanské technické služby, s.r.o., zajišťují svoz tuhého komunálního odpadu z 19 obcí regionu.

Svoz je prováděn vozidly Tedom (plyn) a Liaz z nádob o objemu 110 l, 120 l, 240 l a 1 100 l.

Prodej nádob
Popelnice 110 l (pozink)
Popelnice 120 l (černá plast)
Kontejner 1 100 l (pozink)

Tedom

Tedom Tedom

Liaz

Liaz