Svoz separovaných odpadů

Svoz z obcí regionu vozidly Daf a Renault z nádob o objemu 240 l, 1 100 l a kontejnerů 1,3 m3; 2,1 m3.

Sedlčanské technické služby, s.r.o., zajišťují svoz plastu, papíru, skla, kovu, nápojových kartonů, drobného elektroodpadu a BIO odpadu a jejich předání oprávněným osobám.

Prodej nádob
Popelnice plastová 240 l - žlutá (plast), zelená (sklo), modrá (papír), oranžová (Tetra-pack)

Daf

Daf Daf

Renault