Ostatní práce

práce s plošinou MP 13 (do výšky 12 m)

doprava užitkové vody do nádrží, bazénů a studní - cisternou o objemu 7 m3 - Š-RT

vyvážení jímek - fekál 5 m3 a 8 m3 (tažený traktorem)

doprava materiálu vozidly:


Stavba vánočního stromu 2007