Letní svozy TKO

Od 17. respektive 14. dubna zahájí Sedlčanské technické služby, s.r.o. v obcích letní svozy tuhého komunálního odpadu. V 15. týdnu tedy pojedeme naposledy všechny obce v týdenním intervalu. Od pondělí 17. 4. budeme v rámci sudého týdne svážet TKO v Prosenické Lhotě, Nedrahovicích, Kňovicích, Příčovech a Křepenicích. Letos tuto změnu komplikují navíc ještě velikonoční svátky. Místo Velikonočního pondělí 17. 4. budeme odpad svážet již v pátek 14. 4. Týká se Vysokého Chlumce, Kňovic, Příčov, Křepenic a Nalžovic. Jako každé léto bude svoz Prosenické Lhoty přesunut ze středy na každé sudé úterý. Tedy poslední zimní svoz TKO proběhne v  Prosenicích ve středu 12. 4. další v úterý 18. 4. a každé sudé úterý. Jesenice se letos přidá o týden déle. Poslední zimní svoz TKO v Jesenici bude v úterý 18. 4. další mimořádně v pátek 28. 4. místo pondělí 1. 5. a dále každé sudé pondělí.

Od pondělí 24. 4. budeme v lichém týdnu svážet TKO ve Svatém Janu, Nechvalicích, Osečanech, Radíči a Počepicích. Počepice mají navíc svůj specifický harmonogram. V ostatních neuvedených obcích, které svážíme zůstává týdenní interval vývozu TKO.

Květnové svátky 1. a 8. 5. letos vycházejí na pondělky. Tyto pondělky TKO nepojedeme a odpad budeme svážet mimořádně před daným víkendem v pátek. Sběrný dvůr Sedlčany, Překládací stanice odpadů Kosova Hora a Kompostárna Kosova Hora budou zavřené 14., 15. a 17. dubna a 1. a 8. května.

Rozpis svozu TKO - od 17. 4. 2017 - SUDÝ týden

p. Oláh

p. Vokrouhlík

Zdeněk, Bouček, Poslušný

Pondělí

Vysoký Chlumec

Kňovice

X

Svatý Jan pouze ústav

Příčovy

rekreačky

Křepenice

Jesenice

Radíč pouze Kasárna

X

Nalžovice + rekreačky

Úterý

Petrovice + Hejhal Počepice

Bio Sedlčany

Kosova Hora TKO

Prosenická Lhota

Bio Sedlčany

Středa

Sedlčany

Bio Sedlčany

Sedlčany TKO

Sedlčany + Solopysky, Třebnice, Štileček, Oříkov, Ústupenice, Hrádce, Hrabří

Štětkovice

separace

X

Čtvrtek

Libíň, Doubravice, Nechvalice jen kontejnery, Nedrahovice

Sedlčany + Roudný, Sestrouň, Zberaz, Hradišťko, Vítěž

X

Sedlčany

separace

X

Pátek

separace

separace

X

Rozpis svozu TKO - od 24. 4. 2017 – LICHÝ týden

p. Oláh

p. Vokrouhlík

Zdeněk, Bouček, Poslušný

Pondělí

Vysoký Chlumec

Osečany

X

Svatý Jan

Radíč

rekreačky

Nalžovice + rekreačky

X

Úterý

Petrovice

Bio Sedlčany

Kosova Hora TKO

Počepice

Bio Sedlčany

Středa

Sedlčany

Bio Sedlčany, Nedrahovice, Svatý Jan, Vysoký Chlumec

Sedlčany TKO

Sedlčany + Solopysky, Třebnice, Štileček, Oříkov, Ústupenice, Hrádce, Hrabří

Štětkovice

separace

X

Čtvrtek

Libíň, Doubravice, Nechvalice

Sedlčany + Roudný, Sestrouň, Zberaz, Hradišťko, Vítěž

X

Sedlčany

separace

X

Pátek

separace

separace

X