Otázky a odpovědi

Odpovědi na otázky zodpovězené dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Mzdové náklady

Dotaz ze dne 5.5.2024

Prosím o doplnění požadovaných údajů do níže uvedené tabulky. Prosím také o poskytnutí informace, ke kterému dni a v jakém rozsahu byly navyšovány mzdové tarify v roce 2022. Odpověď očekávám ve lhůtě stanovené v § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Požadované informace

V roce 2022 nebyly navyšovány mzdové tarify. Navýšení mezd bylo realizováno výší vyplacených prémií a odměn v průběhu roku.

Mzdové náklady (tis. Kč.):
2021 2022
Celkem: 15 826 18 864
z toho:
dohody o provedení práce: 668 851
vedoucí zaměstnanci: 4 540 5 173
ostatní zaměstnanci: 10 618 12 840