Úvod, kontakt

Od úterý 17.3.2020 do 1.4.2020
(včetně) jsou pro veřejnost
uzavřeny tyto provozy:
Sběrný dvůr Sedlčany, Překládací stanice odpadů v Kosově Hoře a Kompostárna Kosova Hora.
Pro aktuální informace o provozní době nebo prodloužení
uzavření našich provozů sledujte tento web.
Sedlčanské technické služby, s.r.o.

K. H. Máchy 651
264 01 Sedlčany

IČO: 27167127
DIČ: CZ27167127

E-mail: tssedlcany@volny.cz

Jednatel: Jiří Daněk

Provozní doba: 6:00 - 14:45 hod.

Telefonní čísla
Kancelář 318 821 753
606 677 147
Fax 318 821 780
Objednávky 702 284 834
318 821 753
Pohřební služba 606 819 311

GDPR Systems
Ing. Barbora Bahníková
pověřenec pro ochranu osobních údajů
e-mail: barbora.bahnikova@gdprsystems.cz
web: www.gdprsystems.cz

Mapa